Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

maajaana
15:38
maajaana
15:38
5976 6d92
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasatyra satyra
maajaana
15:38
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze..
— tęsknię
Reposted frompustemysli pustemysli viasatyra satyra
maajaana
15:37
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viasatyra satyra
maajaana
15:37
2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
Reposted fromkrakowzawszespoko krakowzawszespoko viasatyra satyra
maajaana
15:36

July 05 2015

maajaana
16:38
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk vialeniwieec leniwieec
maajaana
16:37
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
maajaana
16:36
Czuję, że jeszcze wrócisz.
— zapominanie
Reposted fromzapominanie zapominanie vialeniwieec leniwieec
maajaana
16:36
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming vialeniwieec leniwieec
maajaana
16:36
3053 d7b2
Reposted fromstepowywilk stepowywilk vialeniwieec leniwieec
maajaana
16:35
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole
maajaana
16:31
maajaana
16:30
Miłość to fortepian zrzucony z trzeciego piętra, a ty byłeś w nieodpowiednim miejscu i czasie.
— Ani DiFranco
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia
maajaana
16:30
maajaana
16:29
4881 d741 500
maajaana
16:28

"Mówił, że była cholernie trudna, cholernie skomplikowana i cholernie wyjątkowa. Miał cholerną rację".

— Charlotte Nieszyn Jasińska
maajaana
16:28
1422 c363 500
Reposted fromhormeza hormeza vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
maajaana
16:26
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialeszekzukowski leszekzukowski
maajaana
16:26
3157 c836
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl